Kontakt

DPM Hathi Cafe Sp. z o.o.

Al. Jana Chrystiana Szucha 8, V piętro
00-582 Warszawa
office@hathicafe.com

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000601092; NIP: 7010547809; REGON: 36371814700000

 

Tomasz Bil – prezes zarządu
tomasz.bil@hathicafe.com

Dawid Czerczak - dyrektor Handlowy na region wielkiej Brytanii i Irlandii
tel. +44 7592647680
dawid@hathicafe.com

Tomasz Kunstler – obsługa prawna
tomasz.kunstler@hathicafe.com

Robert Urbaniak – logistyka
robert.urbaniak@hathicafe.com

Bogdan Kasperski – marketing
tel. +48 501256376
marketing@hathicafe.com